FŐOLDALRÓLUNKREGISZTRÁCIÓKAPCSOLATKERESÉSPROFILOMX

Integrált térségi gyerekesély program 

"Gyerekesély Program megvalósulása Putnok járásban"

EFOP - 1.2.4.-16-2016-00031

Rólunk

Putnok járás még a több mint 7000 fős járási központ ellenére is minden szempontból súlyos strukturális problémákkal küzd. A munkanélküliség, amely a rendszerváltás után tömegeket érintett ezen az ipar - és bányavidéken, de 2004 és 2014 között kb. 30%-al csökkent. A munkanélküliségi ráta 2004 és 2014 között 14,97-ről 10,49-re csökkent, de az országos értékekhez (6,36%) képest még mindig magas.

járás.jpgA pályakezdő munkanélküliek száma az utóbbi tíz évben (2004-2014) 9,73-tól 14,1 százalékra nőtt, ez az arány szintén sokkal kedvezőtlenebb az országosnál. A lakosság jelentős hányada küzd az aluliskolázottság problémájával, vagy a meglévő tudás elavultságával, ami szintén nehezíti a foglalkoztathatóságot. Komoly problémát okoz a munkanélküliségen belül a tartós munkanélküliség jelenléte. E problématípus különösen veszélyes, önmagában nincs jelen, mindig párosul különböző szenvedélybetegséggel vagy szenvedélybetegségekkel, mentális problémákkal, családi konfliktusokkal, súlyos eladósodással. Mindez az igen rossz szociális helyzetnek nem csak a kiterjedtségét, hanem mélységét is növeli, mellyel a családok, egyének egyedül még kevésbé tudnak megküzdeni. A családon belül jelentkező problémák megjelenésével a családok egysége megbomlik. Nincsenek mintáik a problémák kezelésére, megküzdési stratégiáik gyengék, beszűkültek.

A „Gyerekesély program megvalósítása Putnok járásban” projekt közvetlenül és hosszútávon is pozitívan befolyásolja a kistérségben kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetet, annak megvalósításával a Putnok járásban élő hátrányos helyzetű gyermekek testi-lelki fejlődéséhez, valamint családjaik életminőségének javításához járul hozzá.

A program közvetlen célcsoportját a Putnok járásban élő gyermekek és fiatalok, valamint a szegénységben élő, vagy azzal veszélyeztetett családok alkotják, míg közvetett célcsoportként azok a kistérségi intézmények jelennek meg, akik gyermekekkel, vagy azok családjaival foglalkoznak.

A tevékenységek szakmai tartalmának kialakítása hozzájárulhat a járásban a gyermekek érdekeinek hatékonyabb érvényesítéséhez, ezáltal a szegénység és társadalmi problémák újratermelődésének mérsékléséhez, a kirekesztődött társadalmi csoportok hátrányainak csökkentéséhez.

A projekt fő tevékenységei:

Stratégiaalkotás, stratégiai koordináció, melynek keretében létrehozásra kerül a Gyerekesély Bizottság, amelynek feladata a projekt szakmai lebonyolításának ellenőrzése, segítése.

Az adminisztratív tevékenységek lebonyolítására, valamint a program helyi megvalósítását segítve létrehozásra és működtetésre kerül a Gyerekesély Iroda, amely tevékenységeit a Bizottság irányításával végzi, vezetését a projekt szakmai vezetője látja el.

Szakmaközi hálózatok kialakítása és működtetése valósul meg elősegítve a tapasztalatcserét, illetve a szervezetek közötti együttműködést.

Helyi szükségleten alapuló szolgáltatások hozzáférésének javítására – a helyi igényeket figyelembe véve – különböző szakemberek kerülnek bevonásra. (gyógypedagógiai, egészségügyi, pszichológiai, pályaorientáció, gyermekjóléti és szociális stb.)

Putnok, Sajónémeti, Kelemér, Alsószuha és Ragály településeken kialakításra kerülő közösségi terek alkalmasak lesznek:khk.jpg

 közösségi programok lebonyolítására, közérdekű információkhoz való helyben hozzáférés javítására, napközbeni ellátás biztosítására, ezzel hozzájárulva a helyi közösségépítéshez, fejlesztéshez.

Prevenciós és kortárssegítő tevékenységek megvalósításával a hátrányos helyzetű fiatalok és családjaik esetében csökkenthető a káros szenvedélyek kialakulásának veszélye.

Az egészségügyi szűrővizsgálatokkal megelőzhetővé válik a különböző betegségek kialakulása, amely hosszú távon nem csak az érintett család életfeltételeit javítja, de össztársadalmi szinten is pozitív hatással bír.

A térségben a hiányzó szolgáltatások pótlásán túl feltétlenül célunk elindítani és elterjeszteni olyan programokat, amelyek e célt szolgálják. Ilyenek elsősorban a Biztos Kezdet, gyerekház és tanoda jellegű, programok, de szükség van folyamatos egyeztetésekre, intenzív és gyakori közös munkára.

Dokumentumok:

OIUGWF0.jpg GYEREKESÉLY BIZOTTSÁG - Szervezeti és működési szabályzat
OIUGWF1-01.jpg  Szervezeti és működési szabályzat módosítás
OIUGWF1-01.jpg  Szervezeti és működési szabályzat módosítás