FŐOLDALRÓLUNKREGISZTRÁCIÓKAPCSOLATKERESÉSPROFILOMX
2023. február 2. (csütörtök) 20:02admin

Jelzőrendszer támogatása

jelzőrendszergyermekvédelem
news/90_0_660.jpg

A közösségi életünk alapja, hogy figyelünk a környezetünkben lévőkre és ha úgy ítéljük, hogy problémájuk van, segítünk.

A gyermekek védelmében és a krízisek/problémák megelőzése és gyors kezelése érdekében állampolgári kötelességünk jelzéssel élni, hogyha környezetünkben olyan személy/gyermek van, aki veszélyeztetésnek van kitéve.

Veszélyeztető körülmények lehetnek:
 anyagi problémák (munkanélküliség, alacsony jövedelem);
 lakhatási problémák (hajléktalanság,
rossz lakáskörülmények, kilakoltatás, vándorló életvitel, kényszerű együttélési körülmények);
 családszerkezeti, kapcsolati problémák
(árvaság, megbomlott család, megromlott
családi viszonyok, rossz szülő-gyermek
kapcsolat);
 szülői elhanyagolás, elhagyás (egészségügyi-, gondozás, gondoskodás-, iskoláztatás-, érzelmi elhanyagolás, felügyeletnélküliség, veszélyeztető magatartás, elhagyás, lemondás a gyermekről);
 gyermekbántalmazás (fizikai-, érzelmi-,
szexuális bántalmazás, magzat-, újszülött
károsítása, kényszerítés koldulásra, prostitúcióra, gyermekmunka, rendszer-abúzus);
 szülői devianciák (alkohol-, drog-, játékfüggőség, bűnelkövetés, öngyilkosság,
prostitúció);
 gyermeki devianciák (alkohol-, drog-, játék-függőség, bűnelkövetés, öngyilkosság,
prostitúció, agresszivitás, magatartás problémák, csavargás);
 egészségügyi problémák (mentális betegség, fogyatékosság, gyermek állapota);
 egyéb veszélyeztető tényezők (családon
kívüli veszélyeztetés, kiskorú szülő, illegális bevándorlás).
Ezek a problémák, tünetek a protokoll szerint jelzést érdemelnek.

A gyermekvédelmi jelzőrendszer szereplői:
 az egészségügyi ellátórendszer (védőnői szolgálat, a háziorvos, a
házi gyermekorvos)
 személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók (családsegítő szolgálat,
a családsegítő központ);
 a közoktatási intézmények (nevelési-oktatási intézmény, a nevelési
tanácsadó);
 a rendőrség;
 az ügyészség;
 a bíróság;
 a pártfogó felügyelői szolgálat;
 az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek;
 a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása;
 javítóintézet, gyermekjogi képviselő;
 fővárosi és megyei kormányhivatal;
 az állam fenntartói feladatainak ellátására kijelölt szerv;
 munkaügyi hatóság;
 egyesületek, alapítványok, társadalmi szervezetek; egyházak;
 állampolgárok.

Amennyiben tudomása van olyan személyről, aki a fenti veszélyeztető körülménynek ki van téve, a jelzőlap minta alapján éljen állampolgári kötelességével és forduljon segítségért valamely jelzőrendszeri taghoz. 

Közösségünk jóléte közös ügyünk! 

Vissza
Hozzászólások:Még nincs hozzászólás!
A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges!